Jachttransport

 

Boot vervoeren naar andere bestemming? Wij varen uw plezierjacht op eigen kiel van A naar B. Dit is een aantrekkelijke manier van boottransport over het water. Varen doe je zo is uw partner bij het verplaatsen van boten op eigen kiel bij:

  • aan- of verkoop

  • onderhoud, reparatie of winterstalling

  • overvaren naar vakantiebestemming


Aan- of verkoop
Onze kernactiviteit is het overvaren van plezierjachten bij aan- of verkoop. Heeft u een jacht gekocht in Friesland en wilt u deze naar Zeeland verplaatsen? Ziet u op tegen het varen over grote afstanden en ruime wateren zoals IJsselmeer, Amsterdam-Rijnkanaal, Waal of Westerschelde? Of heeft u geen tijd om uw plezierjacht over te varen? Geen probleem, bel of mail Varen doe je zo en wij varen uw boot efficient en veilig naar de nieuwe thuishaven. Uw jacht hoeft dus niet het water uit en met transport op eigen kiel bespaart u alleen al op hellingwerk ongeveer €250,-(jacht van 12 meter). 

Cursus manoeuvreren
Tevens is het mogelijk om als eigenaar mee te varen en zo ervaring op te doen met uw nieuwe boot. Tijdens de delivery is er voldoende gelegenheid om uitleg te krijgen over navigeren, aanmeren, afvaren, knopen leggen, vaarregels, varen op ruim water en geven wij praktische tips. Ook verzorgen wij cursussen op maat vanuit de thuishaven. Een ervaren schipper geeft praktische aanwijzingen en tips op eigen boot terwijl u zelf vaart. Dit geeft vertrouwen bij het in en uitvaren van de haven onder verschillende weersomstandigheden.

Onderhoud, reparatie of winterstalling
Overvaren van uw boot naar een andere haven uit handen geven, omdat u hier zelf geen tijd voor heeft? Jacht verplaatsen naar bootshow of winterstalling? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor een schipper en bemanning. 

Andere vaargebieden ontdekken?

Varen vanuit de thuishaven levert vaak een beperkt gebied op om te varen. Wij verplaatsen uw boot naar een nieuwe bestemming en uw vakantie start vanuit een andere omgeving. Bijvoorbeeld uw boot heeft als ligplaats Drachten en u bent voornemens de vakantie te starten in Leiden. Wij verplaatsen vervolgens de boot naar de door u bepaalde bestemming. Andersom is uiteraard ook mogelijk, dat wij de boot terugvaren naar de thuishaven.

 

Offerte

 

De kosten voor een boot delivery bedragen:

  • Schipper €25,50 per uur;

  • Evt. bemanning €20,- per uur;

  • Proviand €30,- per persoon per dag;

  • Huur marifoon €10,- per dag;

  • Brandstof, olie, brug-, sluis- of havengelden;

  • Vervoer van of naar het schip;

  • Eventuele kosten voor overnachting (indien niet mogelijk op de boot).

 

 

Voorwaarden

 

Offerte    
Genoemde prijzen zijn exclusief brandstof, olie, brug-, sluis- of havengelden;    

50% aanbetaling bij opdracht;    

Indien overnachten aan boord niet mogelijk is berekenen wij hotelkosten; 

Alle kosten gemaakt ten behoeve van de verplaatsingsopdracht komen voor rekening van de opdrachtgever;    

Na uitvoering van de opdracht zendt BootVerplaats een gespecificeerde nacalculatie.    

Veiligheid
    
De eigenaar verklaart dat het schip in een dusdanige staat verkeerd dat het de geplande vaarroute kan afleggen;    
  
Als gedurende de inspectie of tijdens de reis blijkt dat het schip of onderdelen daarvan, naar het oordeel van de schipper een veilige vaart belemmeren, dan dient de opdrachtgever dit te repareren of akkoord te gaan dat de schipper dit repareert of laat repareren op kosten van de opdrachtgever;    
  
De reis mag door de schipper worden afgebroken indien hij oordeelt dat het schip niet veilig is. In dat geval blijft de dagelijkse vergoeding (8 uur) plus alle gemaakte onkosten, plus de te maken reiskosten terug naar de woonplaats van de schipper en bemanning verschuldigd;    
  
Recent gekeurde veiligheidsmiddelen dienen aan boord te zijn.    
  
Verzekering    
Het schip dient verzekerd te zijn voor schade, diefstal en aansprakelijkheid. De opdrachtgever verklaart dat de verzekeringspolis van het schip dekking biedt als het schip door een betaalde schipper met eventueel bemanning wordt getransporteerd.    
  
Schades   
De schipper of zijn bemanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of slijtage aan het schip die ontstaat tijdens de delivery. Ook niet voor sleep- of bergingskosten. Als er onderweg schade ontstaat zal de schipper proberen de schade zelf te herstellen. Indien dit niet lukt zal er contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Als het schip door schade niet kan varen wordt de dagelijkse vergoeding plus alle gemaakte kosten in rekening gebracht;    

Eventueel eigen risico komt voor rekening van de opdrachtgever.     

Faciliteiten   
De schipper en bemanning mogen onderweg gebruikmaken van de toilet, douche, kombuis, e.d. Wij zullen ervoor zorgdragen dat alles schoon en in oorspronkelijk staat wordt achtergelaten.   

Illegale activiteiten

De opdrachtgever verklaart dat het transport niet gebruikt wordt voor drugs, smokkel of andere illegale activiteiten. Bij ontdekking door de schipper zal dit bij de autoriteiten worden gemeld.